Biz Herzaman İtibar Taşıdık ve Taşımaya Devam Ediyoruz...
TAAHHÜTLERİMİZ


- Firmamız, sevk günü öncesi akşamı veya aynı günün sabahı bildirilmesi halinde iş saatleri içinde
talebiniz kadar her çeşit mamüllerinizi istenilen her yere nakletmeyi kabul ve taahhüt eder.

- Firmamız, mamüllerinizin müşterilerinize tesliminde tanzim edilen irsaliyelerden farklı
olarak noksanlık, hasar vs. sebepler neticesi değişken bir durum arzetmesi halinde bir
müşteri sıfatı ile mal bedelini aynen tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

- Firmamız, nakliye icraatının her safhasında mucbir sebepler haricinde sevkiyatı kati suretle
aksatmaz, aksatması halinde uygulamayı düşündüğünüz her şartı ve cezayı kabul ve taahhüt eder.

- Firmamız, yaptığı ve yapacağı tüm nakliye işlerini sigorta kapsamı dahilinde yapar. Sigorta
yaptırmak konusunu kabul ve taahhüt eder.

- Firmamız, gerektiği taktirde tatil günlerinde çalışmayı kabul ve taahhüt eder.

- Firmamız, hacimli bir çalışma söz konusu olması halinde sevkiyatların sorumluluğunu üstlenmek
gayesi ve sevkiyatların daha düzenli yapımını sağlamak için fabrikanızda seykiyatları organize ve
tesellüm eden bir vazifeli çalıştırmayı kabul ve taahhüt eder.

- Firmamız, nakliye esnasında zuhur edilebilecek her türlü tasvire muhtaç noktaların takdirini
müessesenize ait olmasını kabul ve taahhüt eder.